گزارش تصویری کارگاه

فلامینگو کارآفرین


۲۰ تیر ۱۴۰۰ / ۱۰:۰۱:۱۸
۱۱۲۱


برگزاری اولین جلسه کارگاه های تابستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.