۲۵ اسفند ۱۳۹۹ / ۱۰:۰۱:۰۴
۴۰۸


گزارشی از برگزاری جلسات و ارائه های دانش آموزان کلاس ضربان فکر در مدرسه مجازی

کلاس ضربان فکر در دوران مجازی در راستای اهداف از پیش تعیین شده به فعالیت خویش ادامه داده است.
همچنین به جهت آماده سازی دانش آموزان برای ارائه ی نهایی، پیش ارائه ای در نظر گرفته شد.
به همین منظور در روز پیش ارائه که به صورت مجازی و حضوری برگزار شد،دانش آموزان براساس موضوعاتی که در طول ترم کار کرده بودند، در حضور سرکار خانوم استاد یاوری داور پیش ارائه، به بیان و دفاع از مطالب خود پرداختند. چندرسانه‌ای :

ضربان فکر مجازی

گزارشی از برگزاری جلسات و ارائه های دانش آموزان کلاس ضربان فکر در مدرسه مجازی
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.