۲روز مانده تا

در صحنه باشید


۲۶ خرداد ۱۴۰۰ / ۲۲:۰۱:۳۳
۱۸۹


روزشمار انتخابات ۱۴۰۰

 

شهید علی طباطبایی: 
  «‌ای مردم در صحنه باشید و افرادی را انتخاب کنید که ثمره خون شهیدان را پایمال نکنند که در این صورت شما مسئول خواهید بود.» 

گزیده ای از وصیت نامه شهید علی طباطبائی : خدایا چند صفت رذیله در دل من حکمفرماست و هر چه فکر می‌کنم به هر صفت رذیله

از قبیل حسد، کبر، دروغ، غیبت، اذیت و آزار مؤمن و هر چه، هر چند بعضی از این کبایر کلیدی هستند ولی اگر نبودند هیچ کدام به جز

یکی از آن‌ها علی البدل بیش بود که انسان را به سقوط بکشاند. خدایا اینکه استاد مظاهری می‌فرمودند که از بین بردن یک صفت رذیله

از دل بیست سال خون جگر می‌خواهد این را من کاملا متوجه شدم واقعا خیلی مشکل است خیلی ... . 

بعضی وقت‌ها متوجه می‌شوم که سر هیچ چیزی به نماز جماعت یا کارهای دیگر نمی‌رسم بعد منوجه شدم که خداوند باید توفق دهد. 

خدایا! تو خوب می‌دانی و بهتر از همه، ولی من به نظر خودم معنای "توفیق" را فهمیدم خیلی تصمیم گرفتم که با صدای بلند نخندم و

با صدای بلند حرف نزنم ولی اکثر وقتها رعایت نکردم. خدایا! توفیق بده بتوانم این دو صفت را دور کنم و همچنین اینکه حرفهای لغو و

بیهوده نگویم. 

 

 

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.