فرهنگی

تاسوعای حسینی


خلاصه :

پیشنهاد امان به عباس بن علی(ع)

پیشنهاد امان به عباس بن علی(ع)

در این روز شمر آمد و برابر اصحاب حسین (ع) ایستاد و فریاد زد: خواهر زادگان ما کجایند؟

عباس و جعفر و عبدالله و عثمان پسران علی ابن ابیطالب (ع) پیش او رفتند و گفتند: چه می‌خواهی؟

 

گفت: شما خواهر زادگان من در امانید. آن جوانان به او گفتند: لعنت بر تو و بر امانت، ما را امان می‌دهی و زاده رسول الله در امان نیست؟

ملهوف" گوید: در روایتی عباس (ع) به او فریاد زد: دستانت بریده باد، بد امانی برای ما آوردی، ای دشمن خدا!

به ما دستور می‌دهی که برادر و آقای خود، حسین(ع) را بگذاریم و از لعینان و لعین زادگان اطاعت کنیم؟

.

.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۰ ۷۱۴ ۰
پارسال
۰ ۷۹۱ ۰
پارسال
۰ ۸۷۲ ۰
پارسال
۰ ۷۵۰ ۰
پارسال
۰ ۸۰۰ ۰
پارسال

دختران