صدای شیرین قدمهای مهر....


۱۰ مهر ۱۴۰۰ / ۰۹:۵۰:۳۲
۱۹۷


برگزاری جشن بازگشایی در ۴ زمان متفاوت با تعداد دانش آموز محدود و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

انگار دوباره پاییز رنگ و بو پیدا کرده، دوباره درهای حیاط باز شده،با چه ذوقی ورود و حضور شما رو شاهد بودیم...

بر سر راه قدمهای کوچک و پر از برکت شما گل گذاشتیم و چشم به در دوختیم....

جشن امسال شادی مضاعف داشت از شوق دوباره دیدن ها ، از بودن کنار شما ، از ذوق شنیدن صدای خنده ها و همهمه شما...

حالا دوباره روح مهر در جان مدرسه دمیده شده ، و امید مثل بذری تازه جوانه زده...

می رسد دوباره روزهای روشن باهم بودن..

شما به ما بزرگترها یاد دادید که هر راهی هر قدر دشوار، سرانجام به شادی ختم خواهد شد.

خوش آمدید بانیان شور و نشاط....

-جشن بازگشایی امسال دبستان در روزهای متفاوت و در زمان های مختلف با تعداد دانش آموز محدود و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی اتفاق افتاد.چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.