اخبار و رودیدادها

فرایندهای اصلی مجتمع آموزشی تزکیه


خلاصه :

معرفی فرایندهای مدرسه تزکیه

فرایندهای اصلی مجتمع شامل :

ـ ارائه خدمات

 • ارائه کلیه خدمات تعریف شده در سبد خدمات سالانه موسسه منطبق با الزامات و اجزای شناسنامه خدمات

ـ مدیریت ارتباط با مخاطبان

 • تکریم مخاطب، پاسخگویی سریع، صحیح و به موقع به مخاطبان
 • اطلاع رسانی و دریافت پیام، ثبت عملکرد خدمات از منظر مخاطبان
 • ایجاد یک نقطه تماس جهت ارتباط مخاطب با موسسه

ـ کنترل مدارک و سوابق

 • کنترل و اجرای سیستم ایجاد، حذف، بازنگری و به روزآوری مستندات
 • کنترل سوابق سازمان اعم از سیستم، پرسنل و فراگیران
 • کنترل مستندات درون و برون سازمانی
 • کنترل دسترسی به اسناد و سوابق سازمانی

ـ کنترل خدمات آموزشی

 • کنترل خدمات منطبق با شناسنامه خدمات
 • کنترل ارائه کنندگان خدمات
 • کنترل کیفیت خدمات ارائه شده
 • کنترل نتایج عملکرد خدمات دریافت کنندگان

ـ مالی و اداری

 • بودجه بندی سالانه خدمات، فرایندها و واحدها
 • حسابرسی امور مالی خدمات، فرایندها و واحدها
 • انجام امور سرمایه گذاری منطبق با رسالت موسسه

ـ ارزشیابی و اعتباردهی

 • اجرای آزمون ها و آنالیز نتایج آزمون
 • صدور کارنامه و اعتبارنامه ها

ـ نیازسنجی، تحقیق و توسعه

 • انجام نظرسنجی، نیازسنجی و سطح سنجی
 • انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی جهت ارتقای کیفی و اثربخشی فرایندها و خدمات جاری
 • توسعه و بهبود مستمر فرایندها و خدمات بر اساس نیاز مخاطبان در راستای ماموریت های موسسه

ـ برنامه ریزی و طراحی خدمات

 • طراحی برنامه آموزشی، برنامه درسی و طرح درس مجتمعی
 • استخراج چارت آموزشی موسسه، برنامه ریزی، طراحی و بازنگری خدمات

ـ مدیریت منابع انسانی

 • آموزش نیروی انسانی
 • استخدام نیروی انسانی
 • ارزیابی عملکرد نیروی انسانی

ـ ثبت نام

 • جذب و دستیابی به دانش آموزان هدف
 • نیازسنجی مخاطبان

ـ تبلیغات و برندسازی

 • معرفی فعالیت ها و خدمات مدرسه به مخاطبان به منظور جذب فراگیران هدف
 • نماسازی مدرسه

ـ خرید ملزومات و خدمات

 • خرید ملزومات و خدمات منطبق با الزامات
 • شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان

ـ مدیریت و نگهداری تجهیزات و زیر ساخت ها

 • نگهداری پیش گیرانه و تعمیر زیرساخت
 • ایجاد محیطی امن و بهداشتی در فضاهای مرتبط
 • پیاده سازی و کنترل استانداردهای فیزیکی و زیرساختی مرتبط

ـ پایش و بهبود مستمر

 • مهندسی سیستم ها و روش ها در موسسه
 • کنترل و بهبود مداوم سیستم ها و روش ها در موسسه

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران