اخبار و رودیدادها

جشن اختتامیه پیش دبستان


خلاصه :

جشن اختتامیه پیش دبستان

 این مجموعه ارمغان روزهای سپید کودکی توست برای فردای رنگارنگ زندگی ات.

هرگاه آن را دیدی، صداقت آشکار و مهربانی بی دریغ این روزهایت را به خاطر آور و با همه ارزش های کودکی ات، بزرگ باش.


روزهایت پر امید

دستانت پر توان

افکارت زیبا

و آینده ات با شکوه باد

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران