اخبار و رودیدادها

بازگشایی کتابخانه


خلاصه :

کتابخانه دوست داشتنی من

در تاریخ 16 مهر ماه  فرآیند بازگشایی کتابخانه آغاز گردید و به مدت سه روز با اختصاص زمان های مشخص برای پایه ها انجام شد.  

و اما ...

دو هفته ای از شروع سال تحصیلی می‌گذشت همه منتظر بازگشایی و افتتاح قلب تپنده‌ی مدرسه،یعنی کتابخانه بودند..

لحظه‌ی موعود بالاخره فرارسید. دانش‌آموزان هر کلاس با معلم‌های خود به کتابخانه‌ می‌آمدندو یک زنگ کامل با مسئولین کتابخانه و دوستانشان به دنیای کتاب‌ها سفر کردند.

ورود زیبای بچه‌ها با آمدن دوست عروسکی‌شان همراه شد.ماجراهای او و کتابخانه باعث شد تا دخترانمان بیشتر با باغ دانایی دبستان آشنا شدند و قوانین کتابخانه را یکبار دیگرمرور کردند .

اوج خوشحالی و هیجان روز افتتاحیه زمان بازی بود،دو بازی با هدف معرفی کتاب‌ها .

بیشترین هیجان و تحرک را زمانی حس کردند که بچه‌ها با صندلی بازی در حیاط مدرسه آن‌ها را از زیر صندلی بر می داشتند و ورق می‌زدند در این بازی با موضوع کتاب‌ها و داستانشان آشنا می‌شدند و....

دوباره…اما کمی آن طرف تر در شهر کتاب‌ها بازی فکری جهت‌ها در جریان بود…

دخترانمان با تاس و جهت‌ها خودشان را به یک خانه می‌رساندند تا کتابی از گروهی که در آن خانه نوشته شده به یکدیگر معرفی کنند....

در انتها با یادبودی همراه پذییرایی کام دانش‌آموزان شیرین شد.

باهم بخش هایی از برنامه بازگشایی کتابخانه را در کلیپ و عکسها تماشا می کنیم.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران