اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۹۸


۱۵ مهر ۱۳۹۸ / ۱۱:۳۰:۰۲
۵۸۸


خداوند را شاکریم که بار دیگر توان و توفیقمان داد تا همراه و یاور دخترانمان در این مسیر باشیم. و همانطور که شاهد تلاشهایشان بودیم شاهد درخششان نیز باشیم. امیدواریم همانطور که در این آزمون موفق شد

خداوند را شاکریم که بار دیگر توان و توفیقمان داد تا همراه و یاور دخترانمان در این مسیر باشیم. و همانطور که شاهد تلاشهایشان بودیم شاهد درخششان نیز باشیم. امیدواریم همانطور که در این آزمون موفق شدند در تمام مراحل زندگی شاهد موفقیتشان باشیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.