اخبار و رودیدادها

سرگذشت استعمار جلد ۱۵

ملکه تهی دست


خلاصه :

در این جلد نویسنده به چگونگی نفوذ استعمارگران در کشورهای آسیای شرقی وهمچنین کشورهای آمریکای لاتین می پردازد.

غارت منابع وجنگهایی که بر سر به تاراج بردن منابع این کشورها صورت می گیرد، خواننده را هرچه بیشتر با استعمارگران آشنا می کند.

گاه این جنگها بر سر چیزی که احتمال می دادند در آنجا باشد اتفاق می افتاد مثلا جنگ چاکو برای بدست آوردن صحرای چاکو انجام شد وپس از تصرف آن تازه فهمیدند این همه کشته بر سر جایی بوده که حتی یک قطره نفت هم نداشته است و چندین هزار نفر از دو طرف کشته شدند تا سرزمین چاکو را تحت سلطه ی خود در بیاورند و چندین هزار نفر بر سر هیچ وپوچ کشته شدند.

به طور کلی هر جایی که استعمارگران می فهمیدند برایشان منفعتی دارد ،دست می گذاشتند و به سلطه خود در می آوردند بعضی اوقات با حیله و ترفند و بعضی اوقات با زور وجنگ خونریزی .

نمونه هایی از استعمارگری برگی از کتاب در اولین سال های قرن ۱۷م، انگلستان کشور ثروتمند ی نبود. الیزابت ملکه ی این کشور، کف اتاق های کاخش را با علف می پوشاند .اسپانیایی ها وپرتغالی ها با تمسخر درباره او صحبت می کردند. اخبار سفرهای پرسود پرتغالی ها وهلندی ها به گوش ملکه الیزابت می رسید و او را هم تشویق می کرد تا در جزایر جادویی شرق به دنبال تجارت وثروت باشد.گروهی از تاجران انگلیسی هم مانند ملکه مشتاق تجارت با آسیا بودند وبالاخره شرکتی را با نظارت او به نام شرکت هند شرقی تشکیل دادند.در ابتدای کتاب می خوانیم کريستف کلمب سرخپوستهای چهارده سال به بالا را ،چه زن وچه مرد وادار می کرد تا هر سه ماه یکبار مقدار مشخصی طلا برای او ببرند،او دستور داده بود دست های هر سرخپوستی را که نتواند آن مقدار طلای مشخص شده را به قلعه بیاورد قطع کنند.نویسندگان اسپانیایی که در آن عصر به قاره جدید آمریکا رفته بودند،صحنه های سکندری خوردن سرخ پوستهایی را توصیف کرده اند که دست هایشان بریده شده وبه شانه های خونین خود خیره شده اند،این زن ها و مردهای بی دست چند ساعت بعد از شدت خون ریزی از پا در می آمدند.در پشت جلد آمده است: جنگی تمام عیار آغاز شد ،ناوگان انگلستان گلوله باران بندرهای چینی را آغاز کرد.چینی هایی که در تمام این سال ها به فکر ساختن نیروی دریایی قوی نبودند، نمی توانستند با قدرتمندترین نیروهای دریایی جهان مقابله کنند...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران